Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.jonizatory.eu

Właścicielem (Sprzedawcą) Sklepu internetowego jest:
Symec Consulting
ul. Marszałkowska 80
00-517 Warszawa
Numer NIP: 736-10-54-096
Numer REGON: 015636048
Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zamówienia w Sklepie składać mogą posiadające zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

KONTAKT

Adres e-mail: kontakt@jonizatory.eu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady i sposób korzystania ze sklepu internetowego pod adresem jonizatory.euoraz stanowi integralną część transakcji zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Przedmiotem działalności sklepu internetowego jonizatory.eujest sprzedaż jonizatorów wody, wkładów filtrujących i artykułów powiązanych.
Informacje zamieszczone na stronie, tj. zdjęcia, opisy produktów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a jedynie mają charakter reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..
Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Prezentowana oferta internetowa ważna jest do wyczerpania zapasów.
Nie jest konieczna rejestracja w celu dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym w takim przypadku niezbędne jest jednak podanie aktualnego nr. tel. kontaktowego oraz potwierdzenia adresu dla dostawy.
Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub na adres e-mail: kontakt@jonizatory.eu
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację prawdziwości złożonego zamówienia oraz wysyłki towaru.
Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:
przelewem – przedpłata na konto;
przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
kartą płatniczą (autoryzacja przez stronę www);
na raty za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu w Sochaczewie.

Możliwy jest także odbiór w wyznaczonych punktach podanych na stronie internetowej www.jonizatory.eu

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich lub w przypadku odbiorców hurtowych – transportem organizowanym przez kupującego.
Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego www.jonizatory.eu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z www.jonizatory.eu
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego www.jonizatory.eu, w tym przez filtry antyspamowe.

II. PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU:

Składanie zamówień.
Termin realizacji.
Sposób i termin zapłaty.
Dostawa towaru oraz koszt dostawy.
Polityka prywatności.
Reklamacje i zwroty.
Odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru.
Postanowienia końcowe.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Ceny towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego jonizatory.eu:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych (PLN);
b) nie zawierają kosztów dostawy, które Kupujący jest zobowiązany uiścić.
Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości zamówienia oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego.
Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) podany zostanie po uprzednim skontaktowaniu się Kupującego ze Sklepem internetowym, jeszcze przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
Cena towarów nie zawiera kosztów montażu urządzeń.
Montaż urządzeń stanowi odrębną usługę i może zostać dokonany jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
Kupujący może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie sklepu internetowego:
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego eu, przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę;
za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jonizatory.eu, przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę;
telefonicznie, w godzinach podanych na stronie internetowej Sklepu internetowego;
za pośrednictwem operatora pocztowego – listem poleconym.
Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy obejmującej zakup przez Kupującego zamówionego produktu (oferta zawarcia umowy sprzedaży).
W przypadku kontaktu Sprzedawcy z Kupującym, będącym konsumentem, przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedawca zobowiązany jest na początku rozmowy telefonicznej poinformować Kupującego o tym celu oraz podać dane identyfikujące Sprzedawcę.
W przypadku, gdy Sprzedawca proponuje Kupującemu, będącemu konsumentem, zawarcie umowy przez telefon, Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub na innym nośniku.
Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma od Sklepu internetowego dwie wiadomości elektroniczne (wiadomości e-mail):
automatycznie wygenerowany przez Sklep internetowy e-mail, potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia na serwer Sklepu internetowego;
jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, szczegółami realizacji zamówienia i warunkami dostawy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny towaru.
Moment potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę w sposób telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) pozwala na ewentualne skorygowanie błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej jednak, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Kupującym indywidualnie.
W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Kupującego zamówienia niezbędny/a jest:
kontakt telefoniczny – nr tel.: +48 500 086 058

lub

wiadomość elektroniczna (wiadomość e-mail) zawierająca zapytanie Klienta – adres e-mail: kontakt@jonizatory.eu
Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w sklepie internetowym. Przy składaniu zamówienia wymagane jest jednak podanie numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych adresowych dla dostawy celem sprawnej obsługi dostawy towaru.
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

IV. TERMIN REALIZACJI

Momentem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest:
moment wpływu płatności (ceny wraz z pozostałymi opłatami, w tym za transport) na rachunek bankowy Sprzedawcy;

bądź

moment wpływu płatności (ceny wraz z pozostałymi opłatami, w tym za transport) na rzecz serwisu współpracującego ze Sklepem internetowym.
Po uznaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się wydać przewoźnikowi towar w celu jej dostarczenia Kupującemu na miejsce przeznaczenia:
w przypadku otrzymania płatności do godz. 11:00 – wydanie towaru przewoźnikowi następuje w tym samym dniu;
w przypadku otrzymania płatności po godz. 11:00 – wydanie towaru przewoźnikowi następuje w następnym dniu roboczym (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Termin realizacji zamówienia stanowi czas od momentu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
Warunkiem wysłania towaru do Kupującego jest podanie przez niego wszystkich niezbędnych danych adresowych. Dni robocze liczone są od następnego dnia (przelew zaksięgowany w piątek, pozwala na realizację zamówienia od poniedziałku).
W przypadku wskazania przez Kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu, ponosi on dodatkowe koszty transportu wynikłe z tego faktu.
Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki towaru w różnych terminach, z czym może się również wiązać dodatkowa opłata kurierska, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
W przypadku anulowania przez Sprzedawcę zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu niezwłocznie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

V. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

W ramach dokonywanej transakcji Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:

płatność z góry – tj. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tym płatność elektroniczna/on-line – za pośrednictwem przelewy24.pl
w przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – płatność za pobraniem w dniu dostawy. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Kupujący ponosi koszty obciążenia z tytułu obsługi przez firmę kurierską płatności za pobraniem. Szczegółowa informacja na temat wysokości opłaty zostanie potwierdzona w formie e-mail.
kartą płatniczą – płatności mogą być dokonywane z użyciem kart wypukłych systemów standardowo obsługiwanych przez operatora kart płatniczych tj. First Data Polska (dawniej PolCard), tj. VISA i MASTERCARD. Transakcje realizowane są za pośrednictwem agenta rozliczeniowego – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.
w przypadku odbioru osobistego – płatność bezpośrednio w magazynie w Sochaczewie (adres: ul. Kochanowskiego 60 96-500 Sochaczew) lub w biurze firmy (adres: ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa) wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny odbioru.
Podstawą dokonania płatności przez Kupującego jest wiadomość elektroniczna (wiadomość e-mail) wysłana przez Sklep internetowy do Kupującego. W wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) zostaną podane wszystkie niezbędne dane do dokonania operacji tj.:
dane osobowe Kupującego – zgodne z zamówieniem;
numer konta bankowego, na które Kupujący dokonuje zapłaty:

Millennium Bank (09 1160 2202 0000 0002 9641 8674) – prosimy oczekiwać na mail potwierdzający realizację);

nazwę i adres właściciela rachunku;
tytuł zapłaty (przelewu): prosimy podać następujące dane:
imię i nazwisko Kupującego oraz miejscowość lub nazwę (firmę) Kupującego oraz miejscowość;
numer zamówienia;
nazwę zakupionego modelu.
W przypadku kosztu transportu ustalanego indywidualnie, dopłaty za dodatkowe usługi lub w przypadku innych kosztów – Kupujący może zostać zobowiązany do ich uiszczenia.
W takim przypadku Kupujący otrzyma szczegółową informację o ich wysokości za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail).
Każde zrealizowane zamówienie dokumentowane jest:
fakturą VAT;

lub

paragonem;

które zostaną przesłane Kupującemu (w przypadku wysyłki towaru) lub wręczone Kupującemu (w przypadku odbioru osobistego). Kupujący ma prawo wyboru, co do otrzymania przez niego faktury VAT bądź paragonu.

VI. DOSTAWA TOWARU ORAZ KOSZT DOSTAWY

 Sprzedawca oświadcza, iż jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz pozbawioną wad.

Kupujący jest obowiązany ponieść koszty transportu zamówionego towaru w przypadku wyboru wysyłki towaru.
Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kurierskiej) lub za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy (transport firmowy).
W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kurierskiej) opłata za transport jest pobierana zgodnie z cennikiem usług (dostawy) firmy zewnętrznej (kurierskiej).
W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy (transport firmowy) opłata za transport pobierana jest zgodnie z cennikiem dostawy Sprzedawcy, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (cennik dostępny jest na dole regulaminu sklepu internetowego). Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wagi oraz gabarytów przesyłki i zawsze ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie. W niektórych przypadkach np. promocji końcówki serii Sprzedający może zaoferować jedną opłatę transportową obowiązującą na terytorium Polski lub zrezygnować z opłaty za dostawę.
Na życzenie Kupującego Sprzedawca zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z poniesieniem przez Kupującego wyższych kosztów transportu. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o całkowitej wysokości kosztów transportu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) lub telefonicznie.
Kupujący zostanie poinformowany o zrealizowaniu zamówienia i wysyłce towaru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) lub telefonicznie w dniu wysyłki towaru.
Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia produktów do mieszkania i ich montażu.
Koszt montażu ustalany jest indywidualnie z Kupującym i stanowi odrębną od umowy sprzedaży usługę.
Kurierzy są zobowiązani do wniesienia paczki (towaru) tylko o wadze maksymalnie do 30 kg.
W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kurierskiej), kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności pracownika firmy zewnętrznej (kuriera) tj. otworzyć paczkę, zbadać występowanie ewentualnych pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym złożenia reklamacji pracownikowi firmy zewnętrznej (kurierowi) oraz zażądania, by pracownik firmy zewnętrznej (kurier) sporządził protokół reklamacyjny danej przesyłki w dwóch egzemplarzach. Prosimy o przesłanie kopii protokołu reklamacyjnego bądź jego skanu Sprzedawcy.
W przypadku zamówień z wysyłką poza terytorium Polski dostawa odbywa się na koszt Kupującego wg. stawek kalkulowanych w koszyku zamówienia podczas jego składania. Koszt dostawy towary dla krajów nie uwzględnionych w automatycznym wyliczeniu stawki będzie kalkulowany każdorazowo przez kontakt Klienta z obsługą sklepu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jonizatory.eu
Przy zakupach poza teren Polski ewentualne naprawy zakupionego produktu dokonane w sklepie jonizatory.eu będą realizowane wg. regulaminu lub/i warunków podanych w karcie gwarancyjnej natomiast koszt dostawy produktu do naprawy ponosi w takiej sytuacji całkowicie Kupujący.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupującego, respektując art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Sprzedawca dochowuje należytej staranności oraz wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom niepożądanym oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Dane Kupującego, który założył konto w sklepie internetowym jonizatory.eu lub złożył zamówienie za jego pośrednictwem, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).
Jeżeli Kupujący, składając zamówienie, wyrazi zgodę na otrzymywanie biuletynu lub newslettera, jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu lub newslettera.
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy pomiędzy Panem/Panią a Symec Consulting reprezentujący markę jonizatory.eu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością (realizacją zamówień), w szczególności w celu zawierania i realizacji umów zawieranych przez Sprzedającego.
W przypadku dokonania przez Kupującego płatności on-line za pośrednictwem systemu płatności internetowych pl, dane osobowe Kupującego są przekazywane spółce DIALCOM24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, NIP: 781-173-38-52. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez www.przelewy24.pl oraz następuje:
w celu zrealizowania przez www.przelewy24.pl płatności za produkty zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego jonizatory.eu;
niezwłocznie po wyborze przez Kupującego sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
W przypadku dokonania przez Kupującego płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatora First Data Polska (dawniej PolCard) z udziałem agenta rozliczeniowego – PayPro S.A., dane osobowe Kupującego są przekazywane spółce First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 92, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061293, NIP: 526-02-10-429 oraz spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przy użyciu karty płatniczej oraz następuje:
w celu zrealizowania przez operatora First Data Polska S.A. oraz agenta rozliczeniowego PayPro S.A. płatności za produkty zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego jonizatory.eu;
niezwłocznie po wyborze przez Kupującego sposobu dokonania płatności w formie płatności kartą płatniczą.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Podanie danych wskazanych w uprzednich postanowieniach Regulaminu może być konieczne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia. Sprzedający oświadcza, iż nie prowadzi sprzedaży danych korzystających z serwisu jonizatory.eu.
Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującym w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych wg. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. .
Dane Kupującego mogą być udostępniane podmiotom posiadającym upoważnienie Administratora oraz uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane Kupującego traktowane są, jako dane poufne, a także chronione są przed dostępem osób trzecich.
Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień Kupującego, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupującego innym odbiorcom danych.
Sprzedawca umożliwia Kupującemu przeglądanie, modyfikację oraz żądanie usunięcia jego danych osobowych.
Sklep internetowy jonizatory.eu wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupującego. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na przechowywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego www.jonizatory.eu, jednak istnieje możliwość utrudnień w takim przypadku.

VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJA TOWARU ORAZ INFORMACJA O UPRAWNIENIU DO SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

REKLAMACJE

Za reklamację uznaje się żądanie Kupującego w związku z niezadowalającą jakością produktu, złożoną pisemnie lub mailowo przez Kupującego, który zakupił towar.
Reklamacja powinna być złożona na formularzu dostępnym na stronie internetowej jonizatory.eu w stopce serwisu pod hasłem Zwrot towaru lub zakładce Wsparcie.
Reklamacja powinna zawierać:
imię nazwisko;
adres do korespondencji;
nr telefonu;
datę zamówienia towaru;
datę nabycia (otrzymania) towaru
numer zamówienia;
nazwę produktu, model i nr seryjny
dokładny opis wad;
datę zauważenia wad;
żądania reklamującego.
Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji według ustalonych zasad.
Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i poinformowania Kupującego w ciągu 14 dni o sposobie jej rozpatrzenia.
Termin 14 dni liczy się od momentu wpłynięcia reklamacji do firmy Sprzedającego.
Sprzedający może uznać, odrzucić lub uznać częściowo daną reklamację.
Jeśli dostarczony towar posiada uszkodzenia lub braki powstałe w trakcie produkcji zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci Reklamującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Reklamującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii faktury VAT lub paragonu, a także karty gwarancyjnej (jeśli została wydana).
Nieznaczne różnice w kolorystyce wynikające z innych ustawień parametrów monitora Klienta, nie mogą być podstawą reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w Sklepie kolory sprzętu w szczególności odcienie obudowy, wybawienia drewna czy laminatów, mają wyłącznie charakter orientacyjny (zbliżony).
Sprzedawca informuje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu to tych procedur znajdują się pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

XIX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROT TOWARU

Sprzedawca udostępnia wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy – załącznik do niniejszego regulaminu (na dole poniższej strony internetowej).
Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularzu) w terminie czternastu dni, licząc od dnia objęcia przez Kupującego rzeczy w posiadanie.
Do zachowania powyższego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową na podane poniżej adresy) przed jego upływem. 
W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawartą.
Wobec złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący i Sprzedawca są zobowiązani względem siebie dokonać zwrotu tego, co świadczyli.
Sprzedawca jest obowiązany zwrócić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje przy użyciu takiego samego sposobu, w jaki Kupujący dokonał zapłaty, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów. Sprzedawca informuje, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego jest on obowiązany ponieść bezpośredni koszt zwrotu (dostarczenia) towaru do Sprzedawcy tj. ponieść koszty transportu za taki sposób dostarczenia towaru, w jaki Sprzedawca dostarczył towar do Kupującego, np. za pośrednictwem firmy zewnętrznej (kuriera).
Koszty zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący we własnym zakresie.
Jeżeli Kupującego wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedawcę, to Sprzedawca informuje, że nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwrot towaru przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, o którym mowa w ostatnim zdaniu punktu poprzedzającego następuje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni, poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na adres:

Symec Consulting

ul. Marszałkowska 80

00-517 Warszawa

Zwrot ceny przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego następuje, z zachowaniem poprzednich punktów, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu lub w inny sposób, wskazany przez Kupującego.
W przypadku przekroczenia ustawowego terminu wskazanego w punkcie 2. zwrot towaru nie zostanie uwzględniony.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta tj.:
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedającego oraz Kupującego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron wiążąca od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
Sprzedawca niniejszym informuje o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przez kodeks dobrych praktyk rozumie się przez zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego jonizatory.eu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego jonizatory.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W ramach serwisu internetowego jonizatory.eu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

“niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
“reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jonizatory.eu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego jonizatory.eu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
  1. Administratorem, decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Symec Consulting prowadzący serwis i sklep internetowy jonizatory.eu z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80 NIP 7361054096 REGON 015636048 ( w dalszej części „jonizatory.eu”, pod adresem internetowym jonizatory.eu ;
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych użytkownik może kontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@jonizatoryeu lub może skorzystać z formularza kontaktowego;
  3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. w zależności od wybranej przez Ciebie usługi:
   1. w celu realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta lub umów sprzedaży, której jesteś stroną;
   2. w celu realizacji umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, zawierającego m.in. informacje marketingowe i reklamowe administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, której jesteś stroną;
  4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora celem prawidłowego wypełnienia warunków dostawy;
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu skorzystania przez Ciebie z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
  6. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży lub umowy świadczenia usługi wysyłki newslettera;
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • W sklepie jonizatory.eu zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia należy podać swoje imię i nazwisko oraz ewentualnie imię i nazwisko odbiorcy zamówienia. Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia.
  2. Adres dostawy – niezbędny do wysyłki zamówionego towaru, oraz prowadzenie serwisu urządzeń w przypadku wyrażenia na to zgody.
  3. Adres rozliczeniowy wraz z nr NIP- jeśli jest inny niż dostawy celem wystawienia faktury lub paragonu.
  4. Nr telefonu – potrzebny w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, konieczność modyfikacji zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.
  5. Adres e-mail – pocztą elektroniczną wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą. W przypadku subskrypcji naszego newslettera będziemy pod wysyłać wiadomościi na podany w subskrypcji adres.
  6. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  7. Cookies – informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Zachęcamy do zapoznanie się z naszą Polityką plików Cookies.
   Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu jonizatory.eu.
   Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 • Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  1. Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania do konta.
  2. Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Dane pozostawione podczas rejestracji zbieramy i przechowujemy w bazie, aby ułatwić zakupy w naszym sklepie internetowym.
  3. Subskrypcja biuletynu informacyjnego. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można z niej zrezygnować.
 • Zebranych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.