Filtracja

Na czym polega nanofiltracja?

Stacje nanofiltracji mają dość szerokie zastosowanie. Jednym z nich jest zastosowanie nanofiltracji do uzdatniania wody pitnej w domach, mieszkaniach itp.
W nanofilracji oczyszczanie wody następuje w związku z zastosowaniem membran.
Ogólnie można przyjąć, że w schematach oczyszczania nanofiltracja jest pomiędzy RO (odwróconą osmozą), a UF (ultra filtracją).

W nanofiltracji dzięki zastosowaniu specjalnie skonstruowanych membran następuje oddzielenie ze względu na wielkość molekuł przy odpowiednio dobranym ciśnieniu wody.

Woda przepływając przez nanomembrane pod odpowiednim niskim ciśnieniem zostaje oczyszczona z szeregu zanieczyszczeń, m.in.:

-usuwanie większości zanieczyszczeń mikrobiologicznych 99,999%

-usuwanie: metali ciężkich, redukcja siarczanu, fluoru, chloru, azotanów,

-usuwanie pestycydów z wody gruntowej, środków koloryzujących,

-częściowe zmiękczenia wody bez użycia środków chemicznych

-nanofiltracja pozwala także na usuwanie soli z lekko zasolonej wody

Filtracja wody

W nanofiltracji woda skierowana przez membranę pod niskim ciśnieniem do 0,8Mph powoduje zatrzymanie różnych związków organicznych o masie cząsteczkowej od 200-300jdm, przepuszczane są natomiast jony jednowartościowe. Dzięki takiej funkcji nanofiltrcja sprawdza się jako system oczyszczania wody kierowanej do jonizatora, gdyż woda po uzdatnieniu pozostawia minerały, pozwalające na jonizację wody.

Systemy nanofilracji pracują zwykle w połączeniu z wcześniejszą przed-filtracją. W domowych systemach nanofiltracji np. Chanson (przycisk kliknij tutaj) zwykle przed procesem oczyszczania przez nano membrany woda jest poddana uzdatnianiu przez zastosowanie kilku wkładów filtrujących w zależności od klasy systemu.

Zastosowanie filtrów wstępnych wspomaga pracę całego układu, wydłuża czas eksploatacji nano-membran. Zastosowane wstępne filtry mają na celu ograniczenie substancji organicznych oraz bakterii, aby w jak najmniejszym stopniu niepożądane substancje osadzały się w membranach.

Filtracja wody, a koszty:

Oczyszczania wody w systemach nanofiltracji następuje przy stosunkowo niskim zużyciu energii, zastępując, często energochłonne systemy separacji. W procesie filtracji poprzez zastosowanie nano membran pozostaje czysta woda oraz tzw.. woda odrzutowa -odrzut z nano- membrany. Warto zaznaczyć, że w przypadku nanofilracji odrzut wody zrzucanej do kanalizacji jest znacznie mniejszy niż np. w porównywalnych systemach odwróconej osmozy.

System nanofilracji jest więc ekonomiczny oraz mniej energochłonny i w tym zakresie bardziej ekologiczny niż np. wspomniany system odwróconej osmozy.

Na czym polega Nanofiltracja – odwrócona osmoza główne różnice:

Zastosowanie systemu nanofltracji lub odwróconej osmozy zależy od jakości wody oraz od celu jaki chcemy osiągnąć;

Membrany stosowane w odwróconej osmozie mają szersze zastosowanie i spektrum działania przez co, odwrócona osmoza generalnie zdemineralizuje wodę (zmniejszy lub zlikwiduje jej całkowitą twardość TDS (total disolve solution). Uzyskana poprzez proces odwróconej osmozy woda, zdaniem wielu fachowców jest zbyt uboga w minerały. Oczywiście, aktualnie stosuje się w większości tego typu rozwiązań wtórną mineralizację przez zastosowanie odpowiednich wkładów (mineralizator).

  1. Nanofiltracja w przeciwieństwie do odwróconej osmozy pozwala na likwidację(ograniczenie) niepożądanych w wodzie składników w pewnym zakresie lub w całości.
  2. Nanofilracja – jest bardziej ekonomiczna; mniejsze ciśnienie, mniejsze zużycie energii w stosunku do systemów odwróconej osmozy o podobnej wydajności.
  3. Nanofiltracja pozwala na uzyskanie pewnej twardości wody bez jej demineralizacji.
  4. W większości przypadków woda z odwróconej osmozy nie nadaje się do jonizacji.
  5. Na korzyść nanofiltracji do zastosowań domowych niewątpliwie wpływa znacznie mniejszy odrzut wody. W zależności od systemu do 15% wody wpływającej do stacji.

Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, na czym polega nanofiltracja.

Copyrigiths:
Symec Consulting 2015
www.jonizatory.eu