Powietrze, a klimatyzacja

Klimatyzacja a powietrze – niszczy jony ujemne?

Jonizator powietrza IONEX jest niezbędnym urządzeniem we wszystkich miejscach, zwłaszcza z klimatyzacją.
Klimatyzacja jest odpowiedzialna za zniszczenia jonów ujemnych, które są także są niszczone przez ekrany telewizorów, komputerów i materiałów syntetycznych, powodując „przewlekły” niedobór jonów ujemnych w pomieszczeniach. Po kilku godzinach pobytu w klimatyzowanym miejscu stajemy się zmęczeni, senni, myślimy i odpowiadamy wolniej. Nasza codzienność jest silnie dotknięta deficytem jonów ujemnych. Eksperymenty na myszach wykazały, że zwierzęta umierają, jeśli jony ujemne są zabierane z tlenem, w procesie oddychania. Astronauci NASA narzekali na skurcze mięśni po kilku miesiącach pobytu w statkach kosmicznych bez jonizacji. Po wprowadzeniu jonizacji problem ten został wyeliminowany. Dlatego też jony ujemne należy dodać sztucznie. Do tego przeznaczone są jonizatory powietrza. Klimatyzatory z wbudowaną jonizacją są nieefektywne, ponieważ jony ujemne są niszczone przed ich wyjściem z przewodu. Jakość tych systemów zależy od ich kształtu i materiałów, z których przewód jest wykonany. Konstrukcja i układ całego systemu klimatyzacji jest ważny. Na rogach, krzywych i kątowych węzłach tarcie między przewodami wzrasta, co za tym idzie liczba jonów dodatnich w powietrzu także wzrasta. Powietrze wychodzące z urządzeń do ogrzewania lub klimatyzowania pomieszczeń, jest nie tylko zubożone w ujemne jony, ponadto ma dużą liczbę jonów dodatnich.
W związku z tym lepiej jest stosować oddzielny przenośny jonizator powietrza z kilku powodów:
– Pierwszym powodem jest to, że w klimatyzacji jonizacja zazwyczaj nie jest umieszczona w odpowiednim miejscu. Jony ujemne muszą przejść przez kanały, a nawet przez filtry, w wyniku czego ulegają zniszczeniu.
– Drugim powodem jest to, że do oczyszczania powietrza, niektóre klimatyzatory używają plazmy ozonowej lub tylko ozonu, co jest bardzo szkodliwe. W naturze, która jest naszym najlepszym nauczycielem, po uderzeniu pioruna, wyzwalana jest ogromna ilość jonów ujemnych i ozonu; ozon jest natychmiast unoszony wysoko do górnej warstwy ochronnej atmosfery, a niezbędne i lecznicze jony ujemne pozostają nad ziemią.
– Trzecim powodem jest to, że niektóre klimatyzatory wytwarzają jony ujemne iglicą metalową. Metal ten reaguje z wilgocią w powietrzu w czasie (w ciągu kilku tygodni), tworząc w ten sposób ozon.
– Czwartym powodem jest to, że niektóre klimatyzatory i systemy dzielenia czystego powietrza działają tylko przez filtry. Nawet najlepsze filtry HEPA w świecie nie zatrzymują submikronowych cząstek – mogą być one usunięte tylko przez jony ujemne. Posiadając jonizator powietrza unika się dodatkowych kosztów z tytułu wymiany i czyszczenia zbędnych filtrów.
– Piątym powodem jest to, że klimatyzacja z jonizacją jest dużo droższa. Kupując przenośny jonizator powietrza można znacznie obniżyć koszty oczyszczania powietrza.
– Szósta przyczyna: Przenośny jonizator może być również stosowany we wszystkich miejscach, gdzie nie ma klimatyzacji – np. usuwa zapachy i bakterie z łazienki bez okien, a także w piwnicach i magazynach.
Jonizator IONEX zapewnia najlepsze efekty i wydajność urządzeń i biura.

Powietrze, a klimatyzacja
5 (100%) 3 votes